Aficions

  • Gust o interès per una cosa, com el cultiu d’un art, la pràctica d’un esport, etc ..
  • Activitat o ocupació que es realitza merament per plaer durant el temps lliure
  •  

Frases on s’usa la paraula:

  • Afició a la música
  • El públic mostra afició per programes d’horari i contingut fix.