Categoria: àmbit personal

Esport

Definició: Activitat o exercici físic, subjecte a determinades normes, en què es fa prova, amb o sense competició, d’habilitat, destresa o força física. × Descarta l’alerta Frases:  La caça és un esport que pot originar danys irreparables al medi natural.

Llegir

Definició: Passar la vista pels signes d’una paraula o text escrit per interpretar-los mentalment o traduir-los en sons. × Descarta l’alerta Sinònims de: declamar explorar examinar interpretar entendre desxifrar Frases: llegir una tesi doctoral un oponent llegeix davant del tribunal el seu exercici.

Aficions

Gust o interès per una cosa, com el cultiu d’un art, la pràctica d’un esport, etc .. Activitat o ocupació que es realitza merament per plaer durant el temps lliure Conjunt de persones que van regularment a veure un tipus d’espectacle o una competició esportiva.  Frases on s’usa la paraula: Afició a la música El públic mostra afició ….  Llegeix més