Temps lliure

Sinònims de temps:

  • moment
  • època
  • tempo

Frases on s’usa la paraula:

  • Quant la carretera quedi lliure, podrem seguir.
  • Dedica tot el seu temps lliure a la fusteria
  • Hi va haver un temps en què els diferents continents que avui estan separats van estar units entre si, formant una massa única.