Llegir

Sinònims de:

  • declamar
  • explorar
  • examinar
  • interpretar
  • entendre
  • desxifrar

Frases:

  • llegir una tesi doctoral
  • un oponent llegeix davant del tribunal el seu exercici.