Autor: admin

Esport

Definició: Activitat o exercici físic, subjecte a determinades normes, en què es fa prova, amb o sense competició, d’habilitat, destresa o força física. × Descarta l’alerta Frases:  La caça és un esport que pot originar danys irreparables al medi natural.

Llegir

Definició: Passar la vista pels signes d’una paraula o text escrit per interpretar-los mentalment o traduir-los en sons. × Descarta l’alerta Sinònims de: declamar explorar examinar interpretar entendre desxifrar Frases: llegir una tesi doctoral un oponent llegeix davant del tribunal el seu exercici.

Aficions

Gust o interès per una cosa, com el cultiu d’un art, la pràctica d’un esport, etc .. Activitat o ocupació que es realitza merament per plaer durant el temps lliure Conjunt de persones que van regularment a veure un tipus d’espectacle o una competició esportiva.  Frases on s’usa la paraula: Afició a la música El públic mostra afició ….  Llegeix més

Universitat

Universitat Institució destinada a l’ensenyament superior (la que proporciona coneixements especialitzats de cada branca del saber), que està constituïda per diverses facultats i que concedeix els graus acadèmics corresponents. × Descarta l’alerta Frases: La Universitat és la formació tècnica del futur.

Futur

Definició: Que hi ha d’haver o succeirà en un temps posterior al present. × Descarta l’alerta Sinònims de: avenir esdevenidor Frases: El teu futur és a les teves mans. El futur d’un país està en les mans dels joves

Estudis

Definició: Conjunt de matèries que es cursen per aconseguir un títol. × Descarta l’alerta Sinònims de estudis: àrea matèria disciplina camp àmbit escrutini inspecció examen anàlisi Frases on s’usa la paraula: Els estudis universitaris són molt importants Una persona formada és una persona amb estudis S’ha realitzat un estudi sobre la contaminació ambiental  

Què és Paraules.cat?

És un butlletí que envia un breu missatge electrònic diari a totes les persones que s’hi volen subscriure. Aquest missatge conté una paraula o expressió en català, amb el seu significat i un o més exemples d’ús. A qui s’adreça Paraules.cat? A tothom qui vulgui aprendre i practicar la nostra llengua. La subscripció és gratuïta ….  Llegeix més